มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยจัดมุมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกค้า ในวันปี๋ใหม่เมือง

2.1ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนประเพณีปี๋ใหม่เมือง  โดยจัดมุมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกค้า ในวันปี๋ใหม่เมือง   พร้อมมอบของที่ระลึกให้ลูกค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ร่วมแสดงความคิดเห็น