วิกฤติหนัก!! ธนาคารเลือด รพ.สวนดอก ขาดแคลนโลหิตสำรองต่อเนื่อง วอนคนบริจาคต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

26475

 


head

นางสาวนิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยโรงพยาบาลมหาราชฯ มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องด้วยโรคหัวใจ โรคตับ โรคมะเร็งชนิดต่างๆ อุบัติเหตุชนิดรุนแรงและโรคเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่แตกเฉียบพลัน หรือการปลูกถ่ายอวัยวะที่สำคัญเช่น ตับ ไต จึงทำให้มีปริมาณการใช้เลือดในแต่ละวันมากกว่า 120 ยูนิต แต่มีผู้มาบริจาคโลหิตในแต่ละวันเฉลี่ยเพียง 60 ราย จึงเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตอย่างต่อเนื่องและเกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยเฉพาะหมู่เลือดโอ เพราะเป็นประชากรส่วนใหญ่ซึ่งผู้ป่วยบางรายจะใช้เลือดจำนวนหลายยูนิตในการรักษา

ด้วยเหตุดังกล่าว งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลมาบริจาคโลหิตที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ เวลา 8.30-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ในกรณีวันหยุดจะปิดพักเที่ยงเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่มีจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.053-945624

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น