วัดดอยสุเทพฯ สวดมนต์ข้ามปี รับสิริมงคลปีใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศล ชวนพุทธบริษัทสาธุชน

สุดยอดแห่งงาน “สวดมนต์ข้ามปี” รับสิริมงคล ปีใหม่ 2560 บนวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จัดใหญ่เชิญพุทธบริษัทสาธุชนพร้อมกันก่อนเที่ยงพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 นำพระภิกษุสามเณรทั้งวัดสวดมนต์ “ทำดีตามวิถีพ่อ วิถีไทย ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้ประเทศไทยและประชาชนมีความสุขตลอดปีใหม่ พร้อมกับชมวิวของเมืองเชียงใหม่ยามเที่ยงคืน

นายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดงาน สวดมนต์ข้ามปี ทำดีตามวิถีพ่อ วิถีไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว และตนเองมีความสุขตลอดปีใหม่ 2560 โดยหลังจากเสร็จสิ้นการสวดมนต์ จะต่อด้วยพิธีลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง ต้อนรับปีใหม่ 2560 และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล 9 นาที ส่วนกลางจัดที่วัดปากน้ำ และวัดสำคัญทุกแห่ง รวมทั้งที่พุทธมณฑล นครปฐม ด้วยการแต่งกายชุดสีขาวหรือชุดสุภาพไว้ทุกข์นั้น

สำหรับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด ศรัทธาประชาชนชุมชนดอยสุเทพ และใกล้เคียง จะพร้อมใจกันประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” ต้อนรับ พ.ศ.2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 21.09 น. ของวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม เป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากนั้นจะสวดมนต์เข้าสู่การ “เปลี่ยนศักราชใหม่ สวดมนต์ข้ามปี ขอพรบารมีพระบรมธาตุคุ้มครอง” ภายใต้แนวคิด “พ่อเสด็จอยู่บนฟ้า ปวงประชาขอถวายอาลัย ขึ้นศักราชใหม่ ขอถวายพระพรชัยแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ”

กิจกรรมมีดังนี้ (1) ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายอาลัย (2)กล่าวยื่นโยงโองการขอพรบารมีพระบรมธาตุคุ้มครอง (3)พิธีเจริญพระพุทธมนต์(สวดมนต์ข้ามปี) เพื่อความเป็นสิริมงคล (4)ร่วมกันเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลา 00.01 น. ของวันใหม่ที่ 1 มกราคม 2560 พระสงฆ์จะเจริญชยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง (5) ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ (6 ) จากนั้นจะร่วมกันกระทำ ปทักษิณ(เวียนเทียน) รอบพระบรมธาตุ 3 รอบ เป็นเสร็จพิธี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เรียนเชิญนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน และหลังเสร็จพิธีแล้วก่อนเดินทางกลับ พระธรรมเสนาบดี จะประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนด้วย

อนึ่ง สำหรับคำพยากรณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มวลอากาศเย็นระลอกใหม่มีกำลังแรงจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ทำให้อุณหภูมิลดลง คณะกรรมการจัดงานแนะนำให้ผู้เดินทางขึ้นไปร่วมพิธีบนดอยสุเทพสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวเพื่อความอบอุ่นแก่ร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณจุดชมวิว ที่จะมองเห็นการจุดพลุ และเปิดไฟแสงสีต่างๆของเมืองเชียงใหม่ อุณหภูมิจะลดต่ำและหนาวเย็นกว่าจุดอื่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น