โครงการรวมน้ำใจสู่ชนบท ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาว

นางปิยะวดี บุญเติม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู นักเรียนจัดโครงการรวมน้ำใจสู่ชนบท นำผ้าห่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาว ณ หมู่บ้านน้อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น