ห่มฝันปันน้อง ครั้งที่ 7″ ปั่นปันน้อง”

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการห่มฝันปันน้อง ครั้งที่ 7" ปั่นปันน้อง"ในวันที่ 21มกราคม 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ สารภี จัดโครงการห่มฝันปันน้อง ครั้งที่ 7″ ปั่นปันน้อง”โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบจักรยานให้น้อง

ไลออน สุริยะวรวรรณญา สุริยะจักรวาล นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ สารภี ปีบริหาร 2559-2560 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการ และสมาชิกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่สารภี แขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

ไลออน สุริยะวรวรรณญา สุริยะจักรวาล นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ สารภี ปีบริหาร 2559-2560 ในฐานะประธานจัดงาน”ปั่นปันน้อง” กล่าวว่า สโมสรไลออนส์ เชียงใหม่สารภี ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามวัตถุประสงค์ของไลออนส์และตั้งใจทำงาน

ตามแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับโรงเรียน การศึกษา คุณภาพชีวิตของเด็ก ซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ในปีบริหาร 2559-2560 ทางสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ สารภี ได้จัดทำโครงการห่มฝันปันน้อง ครั้งที่ 7 ในชื่อ “ปั่นปันน้อง”

โดยมอบจักรยานให้กับโรงเรียน เพื่อทางโรงเรียนส่งมอบให้เด็กนักเรียนที่บ้านไกลและมีปัญหา ในการเดินทางมาโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้มีจักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน และเพื่อลดภาระในการรับส่งของผู้ปกครอง อีกทั้งเพื่อประโยชน์ด้านการออกกำลังกาย และสุขภาพที่ดีตลอดจน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียน มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง

ทั้งนี้เป็นโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่เด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องระยะทาง จากบ้านไปโรงเรียน คาดว่าเด็กนักเรียนได้รับการเอื้อประโยชน์ในด้านการมีพาหนะไปโรงเรียน ศักยภาพทางด้านการศึกษาของเด็กมีคุณภาพที่ดีขึ้น

หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนด้านการศึกษา และในครั้งนี้จัดมอบจักรยาน จำนวน 200 คันให้กับนักเรียน 20 โรงเรียน พร้อมทั้งมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและอุปกรณ์กีฬาให้ทั้ง 20 โรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น