เชียงใหม่จัดเต็ม “งานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41” ชูไฮไลท์ “ดงดอกทิวลิป” ตระการตา

เชียงใหม่ เตรียมเนรมิต “สวนสาธารณะหนองบวกหาด” สถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ให้เป็นดงดอกทิวลิป ที่สวยงาม อลังการ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” อย่างสมพระเกียรติ

นายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ขึ้น ในระหว่าง วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ แสดงออกถึงความงดงามตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์ สมกับที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็น เมืองดอกไม้บานสะพรั่งตลอดทั้งปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่กำลังเร่งปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41

นายพิเชฐ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ของจังหวัดเชียงใหม่ได้จัด ต่อเนื่องมาเป็น ครั้งที่ 41 แล้ว โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญ คือ การจัดประกวดขบวนรถบุปผชาติ ดอกไม้สด จากหน่วยงาน, องค์กรต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 จากเชิงสะพานนวรัฐ(หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ไปยังประตูท่าแพ และนำไปจอดให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพ ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ รวมทั้ง การจัดประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาติ นานาชาติ ในแต่ละปีได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวงานมหกรรมไม้ดอกได้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานในปีนี้ให้มีความยิ่งใหญ่อลังการ โดยเฉพาะ ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้สมพระเกียรติในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะนำดอกทิวลิป กว่า 2 หมื่นต้น มาจัดแสดงระหว่างการจัดงาน ร่วมกับพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพ บรรยากาศที่สวยงาม

“งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ เป็นงานสำคัญประจำปี ที่บรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น หน่วยงานทุกภาคส่วนจึงให้ความสำคัญต่อการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ออกไปทั่วโลก และเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกคนพร้อมที่จะเป็นเจ้าของบ้านที่ดี ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนให้เกิดความอบอุ่นและประทับใจ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น