ขนส่งเชียงใหม่เชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย

ออกรณรงค์เชิญชวนผู้สนใจไปร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย วันนี้ ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แวะไปที่ บริษัท สหพนาสิทธิ์ ถนนเชียงใหม่-ฮอด โดยมี ดร.อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมรณรงค์ให้เจ้าของรถไปร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น