มอบเครื่องกันหนาว แก่ผู้ที่ประสบภัยหนาว

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบเครื่องกันหนาวตามโครงการ “กาชาดปันนํ้าใจ มอบไออุ่นคลายหนาว ประจำปี 2560” ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่พริก จำนวน 500 ชุด ณ ที่ว่าการอำเภอแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น