ร่วมจัดกิจกรรม ”ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย“

อาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ พิชญากร เพ็ชรดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมทีมงาน ร่วมจัดกิจกรรม ”ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย“ ณ ลานกิจกรรมวัดต้นเกว๋น ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น