สาระน่ารู้.. โรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นกลุ่มความผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่งซึ่งทำให้มีการแตกแยกของกระบวนการคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ส่วนใหญ่แสดงอาการหูแว่ว หวาดระแวง หลงผิดแบบแปลกประหลาด หรือมีการพูดและการคิดที่เสียโครงสร้าง และมักนำไปสู่การสูญเสียความสามารถในการเข้าสังคมหรือประกอบอาชีพ มักเริ่มแสดงอาการในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
?ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคจิตเภท เชื่อว่าโรคจิตเภทเป็นกลุ่มอาการซึ่งเป็นมาจากหลายๆสาเหตุพบว่ากรรมพันธุ์มีส่วนแต่ไม่ 100 % หรือผู้ป่วยนั้นมีแนวโน้มหรือจุดอ่อนบางอย่างอยู่แล้ว เมื่อพบกับสภาพกดดันบางประการทำให้เกิดอาการของโรคจิตเภทขึ้นมา โดยแนวโน้มหรือสภาพกดดันนี้อาจเป็นเรื่องทางร่างกาย ยาหรือสารต่างๆ เรื่องของจิตใจหรือสภาพแวดล้อมที่กดดัน หรือเป็นจากหลายๆ ปัจจัยร่วมกัน

อาการของโรคจิตเภท อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1.มีพฤติกรรมที่ “ผิดปกติ” บางอย่างเกิดขึ้น
2.พฤติกรรมที่ “ปกติ” บางอย่างหายไป
มีพฤติกรรมที่ผิดปกติ บางอย่างเกิดขึ้น ได้แก่
-อาการหลงเชื่อผิด เช่น ระแวงว่าคนอื่นจะวางยาพิษ คิดว่าคนในโทรทัศน์มาว่าตน และตนสามารถส่งกระแสจิตได้
-มีความคิดแปลกๆ เช่น เห็นใบไม้ร่วงแปลว่าต่างชาติกำลังจะยึดประเทศไทย
-ประสาทหลอน เช่นได้ยินคนมาพูดด้วยโดยที่ไม่มีใครพูด (หูแว่ว) เห็นภูตผีปิศาจ (ภาพหลอน)
-มีพฤติกรรมที่ผิดปกติโดยมักเกี่ยวข้องกับความคิดและความเชื่อที่ผิดปกติเช่น ยืนเพ่งพระอาทิตย์ ดื่มน้ำจากโถส้วม ทำร้ายคนอื่น ทะเลาะกับคนในโทรทัศน์

พฤติกรรมที่ปกติ บางอย่างหายไป ได้แก่
-ไม่อยากพบปะผู้คน เก็บเนื้อเก็บตัว ไม่สบตาคน
-ไม่ดูแลตนเอง ไม่อาบน้ำ ไม่โกนหนวด ไม่นุ่งผ้า กลางคืนไม่นอน
-ไม่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ทำงาน นั่งเฉยๆได้ทั้งวัน ผลการเรียนตกต่ำ
-พูดจาไม่รู้เรื่อง เนื้อความไม่ปะติดปะต่อกัน เปลี่ยนเรื่องกลางประโยค
-ไร้อารมณ์ หน้าตาเฉยเมย ยิ้มคนเดียวหรือหัวเราะอย่างไม่สมเหตุผล

การรักษา โรคจิตเภท จะไม่หายเอง โรคจิตเภทเป็นโรคที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยา การรักษาโดยการพูดคุยจะไม่หาย ยาที่ใช้รักษา โรคจิตเภท มีหลายชนิดทั้งยากินและยาฉีด ยาประเภทนี้ไม่ทำให้เกิดการเสพติด มีทั้งชนิดที่ทำให้ง่วงและที่ไม่ง่วง ผลข้างเคียงที่สำคัญได้แก่ มือสั่นตัวแข็งเหมือนหุ่นยนต์ ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยได้รับยาในขนาดค่อนข้างสูง แต่ก็มียาแก้ให้รับประทานควบคู่กันไปด้วยและไม่มีอันตราย ผลข้างเคียงอื่นๆ ได้แก่ อาจมีอาการคอแห้งบ้างเพราะต่อมน้ำลายทำงานน้อย ลุกเร็วๆ อาจมีหน้ามืดบ้าง บางคนปัสสาวะออกช้า บางคนท้องผูก ซึ่งผลข้างเคียงเหล่านี้ไม่มีอันตราย
?ผู้ป่วย โรคจิตเภท ไม่รู้ว่าเรื่องใดจริงเรื่องใดไม่จริง เรื่องใดเหมาะสมเรื่องใดไม่เหมาะสม คนไข้จิตเภทจริงๆ แล้วเขาไม่ได้เป็นคนบ้า แต่เขาเป็นคนป่วยที่สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้เขากลับมาใช้ชีวิตตามปกติในสังคมได้ สามารถกลับมาทำงานได้ กลับกันหากมีการตีตราหาว่าเป็นบ้าไม่ยอมรับการรักษา คนไข้จิตเภทจะทำร้ายตัวเอง ครอบครัว และสังคมได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยเริ่มรู้สึกท้อแท้การพูดคุยหรือปรึกษาจิตแพทย์หรือแพทย์ผู้รักษา อาจช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคมากขึ้น

…..รพ.แมคคอร์มิค / ข้อมูล…..

ร่วมแสดงความคิดเห็น