SPORTS MAXIMIZE…..ให้นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา

ทุนการศึกษา……ภิรม ศรีวิชัย ศิษย์เก่าสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่เจ้าของร้าน SPORTS MAXIMIZE มอบทุนการศึกษาให้กับน้องนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ในงานวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ครบ 47 ปี ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น