รับมอบ…..เครื่องป้อนลูกปิงปอง

รับมอบ…..อาจารย์คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงรับมอบเครื่องป้อนลูกปิงปองในการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสจากเมืองจีนจากผู้แทนนายภานุพงศ์ ศักดาทร ประธานศูนย์ฝึกเทเบิลเทนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง

ร่วมแสดงความคิดเห็น