อบรม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร”การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ” ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รุ่นที่ 5 ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยมี ดวงใจ สิวะนันทกุล ตัวแทนเจ้าของโรงแรม พร้อมทีมฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น