ติดต่อร้าน ค.เคหภัณฑ์ (ตรงข้ามเจ้าแม่กวนอิม)

ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

โทร.053-325059 ต่อ 220

ร่วมแสดงความคิดเห็น