เห็ดเป็นอาหารที่คนไทยนิยมรับประทาน อุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย เกษตรกรหลายคนประกอบอาชีพเพาะเห็ดขายจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ “เห็ดมิลค์กี้ (Milky mushroom)” เป็นเห็ดอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนำไปประกอบอาหารได้แล้วยังสามารถนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย โดยปัจจุบัน เห็ดมิลค์กี้ ได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้เสริมถึง กก. ละ 1,000 บาท


วิธี
การเพาะเห็ดมิวกี้แบบง่ายๆ
– เตรียมวัสดุเพาะและภาชนะสำหรับเพาะ ภาชนะสำหรับเพาะ ใช้อะไรก็ได้ ที่มีขอบเขตกั้น (ไม่นิยมฝังดินแบบโล่งแจ้ง ) เช่นกระถาง ตะกล้า กะระมัง กระบะผสมปูนยางรถยนต์ ถ้งน้ำ ถุงพลาสติก เป็นต้น
ขนาดของภาชะ ก้อให้ใส่ก้อนเห็ดวางนอนได้อย่างน้อย 2-4 ก้อนวัสดุเพาะใช้ดินที่มีความร่วนซุย ถ้ามีดินผสมใบก้ามปูจะดีมากหรือ ดินถุงปลูกต้นไม้ก็ได้ นำมาผสมปุ๋ยอินทรีย์กับขุยมะพร้าว ให้ร่วนหน่อย และจะได้มีธาตุอาหารให้เห็ด ผสมเสร็จแล้วให้สเปรน้ำลงดินเอาแค่พอหมาด

*ย้ำนะครับแค่พอหมาด ห้ามเปียกเด็ดขาด*

– หลังจากเตรียมวัสดุเพาะและภาชนะเรียบร้อยแล้ว (ในที่นี้สมมุติว่าใช้กระถาง) ให้นำก้อนเห็ดมาลอกถุงพลาสติกออกให้หมดให้เหลือแต่ก้อน แล้ววางนอนลงในกระถาง จะวางตั้งก็ได้แต่จะได้พ่้นที่เชื้อน้อย ถ้าใช้ถุงอาจต้องวางตั้ง เหมือนที่ผมลงรูปให้ดู แต่ในที่นี้แนะนำให้วางแนวนอน นอนก้อนสลับหัวท้ายหรือเอาก้นชนกันถ้ากระถางใหญ่

– นำดินที่ผสมแล้วลองก้นกระถางหนาประมาณ 2 นิ้ว ก่อนวางก้อนเห็ด เสร็จแล้วให้วางก้อนเห็ดลงไปจัดก้อนให้ชิดกันให้มากที่สุด อย่าวางห่างเด็จขาดในหนึ่งกระถางต้องชิดเท่านั้น จากนั้นให้เอาดินที่เตรียมไว้มากลบจนท้วมก้อนให้หนาประมาณ 1นิ้ว (ไม่ควรหนามาก) แล้วสเปรย์น้ำแค่พอหมาดอีกครั้ง

– จากนั้นให้หาพลาสติกมาปิดคลุมให้มิดชิด ตั้งไว้ที่อุณหภูมิสูง 35°C ขึ้นไป (แต่ไม่เกิน60°C)
อย่าให้อุณหภูมิต่ำกว่านี้ ปิดไว้แบบนั้นโดยไม่ต้องทำอะไรเลย ประมาณ12-15วัน (ไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องทำอะไรเลย)

– พอครบกำหนด ให้เปิดพลาสติกออก แล้วนำตินที่เตรียมไว้ในข้อแรก กลบหน้าอีกครั้งหนาประมาณ
1 นิ้ว สเปรย์น้ำพอหมาด และตั้งทิ้งไว้โดยหาอะไรคลุมเหมือนกระโจมหรือสรงฝาชี เพื่อป้องกันลมและแมลง เห็ดเข้าก้อจะออกดอกให้เห็น
วิธีเก็บเห็ด
-หลังจากเห็ดโตแล้ว ( อยากให้โตขนาดไหนตามแต่ผู้เพาะ) ให้ถอนดึงออกมาให้หมดยันรากไม่ว่ามีกี่ดอกในกระถางนั้นจะเล็กจะใหญ่ต้องถอนหมด เพราะถือเป็นเส้นใยหัวใจดวงเดียวกัน ไม่งั้นจะมีผลในการออกดอกรุ่นถัดไป
-หลังจากถอนเสร็จแล้ว ให้กลบดินเหมือนเดิม วนกลับไปใช้วิธีเพาะเหมือนเดิม คลุมทับไว้12-15วัน
เหมือนเดิม สเปรย์น้ำเท่าเดิม ทำแบบนี้วนไปทุกรุ่น

ขอบคุณข้อมูลจากคุณ : ม่านหมอก ศิษย์ติคญาโณ และ natsima
รูปภาพจากเพจ : ผักสดปลอดสารพิษ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า