ราษฎรบ้านถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมทำความดีด้วยการ ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.10
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 นายยนตรชัย โสภาวรการ ผญบ.บ้านถ้ำลอด หมู่ 1 ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า  เปิดเผยว่า ราษฎรชาวบ้านถ้ำลอด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชุมชนบ้านถ้ำลอด เพื่อการเชื่อมโยงสังคมเศรษฐ กิจ และสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัช กาลที่ 10 สำหรับบ้านถ้ำลอด เป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง มีถ้ำน้ำลอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนับแสนคนเดินทางมาท่องเที่ยว ณ สถานที่ดังกล่าว และเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก