องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริมเปิดให้ประชาชนเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯฟรี…เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ฟรีในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์โทร.053-841234 และ Facebook: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น