เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ โดยคณะกรรมการกาดแม่โจ้ 2477 ซึ่งเป็นตลาดที่เกิดขึ้นตามแนวทางพระราชดำริ(รัชกาลที่ 9) และเป็นตลาดโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมของนิสิตนักศึกษา ม.แม่โจ้ ที่ทางมหาวิยาลัย โดยสำนักงานอธิบดีฯให้การสนับสนุนโครงการฯ อ.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ อาจารย์หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักฟาร์ม ม.แม่โจ้ เป็นวิทยากรดำเนินรายการเสวนาตามประสาคนรากหญ้า ในช่วงเทศกาลและบรรยากาศวันแม่แห่งชาติปีนี้ (12สิงหามหาราชินี) โดยได้หมุนเวียนเอากลุ่มพ่อค้าแม่ขายในภายในกาดแม่โจ้ 2477 ร่วมการเสวนาและจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ ของการเปิดตลาด
ในขณะเดียวกันได้ฝากประชาสัมพันธ์ ด้านการย้ายกาดแม่โจ้ 2477 มาอยู่ภายในอาคารแผ่พืชน์(หน้าตึกอธิการบดีฯ) ถึงประชาชนโดยทั่วไปให้ทราบกันทั่วถึง.

ร่วมแสดงความคิดเห็น