ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านผู้อยู่อาศัยในเขตเมือง เชียงใหม่ ร้องเรียนว่าหวั่นภัยจากวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมตลอดรายทางเข้าชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และพื้นที่รกร้างตามชุมชน จะกลายเป็นจุดเสี่ยงภัย เนื่องจากวัชพืชบางส่วน เลื้อยปกคลุมตามเสา สายสัญญาณต่างๆ รวมถึงเป็นมุมอับ ปิดบังสายตาผู้คน ในการสัญจรใช้เส้นทาง จึงขอวิงวอนให้เจ้าของที่ดิน และท้องถิ่นดำเนินการจัดการทั้งนี้จากการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเขต นครเชียงใหม่, อปท.ในเขต อ.สันทราย ยืนยันว่า หากเป็นเส้นทาง สัญจรสายหลักๆ จะมีรอบเวรดำเนินการตัดแต่ง กิ่งไม้ วัชพืช ซึ่งตามรอบในช่วงฤดูฝน อาจไม่ทันกับการเจริญเติบโตของวัชพืช ไม้โตเร็วเหล่านี้ ส่วนที่ดินรกร้างว่างเปล่าของเอกชน คงเป็น การยากลำบากจะเข้าไป เพราะอาจเป็นการบุกรุกได้ ในกรณีประสานเจ้าของที่ดินแล้ว ไม่ยอมดำเนินการตามที่แจ้ง เวลามาจ่ายภาษีโรงเรือน ที่ดิน ก็จะมีเอกสาร ประกอบภาพถ่ายแจ้งไป หากต้องเข้าไปจัดการ ส่วนหนึ่งก็ยอมจ่าย แต่บางรายก็ยุ่งยาก ปัดความรับผิดชอบต่อสังคมก็มี เช่น ราชดำเนิน ซ.5 มูลเมือง ซ.5 เป็นต้นด้าน ผู้อาศัยในโครงการจัดสรรเก่าแก่ แห่งหนึ่งย่าน ต.สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ ยอมรับว่า ช่วงฝน มีวัชพืช ปกคลุมตามข้างทาง พื้นผิวถนนเป็นหลุมบ่อ น้ำขัง และบางแห่ง มีอาคารร้าง หญ้า วัชพืชขึ้นรก ถ้ามีลูกหลานเป็นผู้หญิง ก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้น ที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นหมู่บ้านจัดสรร โครงการเก่าๆ หรือที่ดินรกร้างมากกว่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น