คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า “ไฮ่”

กีฬา กีฬาเป็นยาวิเศษ ห้าไฮ่ ห้าไฮ่“ไฮ่” ณ ที่นี้ เป็นภาษาถิ่นเหนือ ใช้เป็นคำเรียกถึงจำนวนพื้นที่คือ “ไร่” ตัวอย่างเช่น นา 5 ไฮ่ (นา 5 ไร่) เป็นต้น

แต่จริงๆแล้ว สนามกีฬาภาคเหนือ หรือ “สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี” ไม่ได้มีเนื้อที่ 5 ไร่แต่อย่างใด หากแต่มีพื้นที่มากถึง 236 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา กันเลยทีเดียว

สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นสนามกีฬาที่มีขนาดความจุผู้เข้าชมได้จำนวนประมาณ 25,000 ที่นั่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างขึ้นใน “โครงการสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 700 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น