“อีคึ” สำหรับคนน่าน บ่ใจ่คำภาษาญี่ปุ่น แต่มันมีความหมายว่า “เธอสวยเริ่ด”

มันตึงเน็ต ตึงคึขนาดนั้น (มันช่างเก่ง ช่างเริ่ดอะไรขนาดนี้)


คำว่า อี ใช้เรียกแทนสรรพนามแทนคนที่พูดด้วย หรือพูดถึง ไม่ใช่เชิงคำหยาบคายแต่อย่างใด เช่น อีหล้า บ้าอ้าย เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้กับคนที่มีความสนิทอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น

คำว่า “คึ” สำหรับคนน่าน มีความหมายว่า “เริ่ด” “ดีเริ่ด” “เริ่ดไม่ไหวแล้ว”

มักใช้กับสถานการณ์การกล่าวถึงคนที่มีการแสดงออกที่เวอร์วัง อลังการ เกินหน้าเกินตา เช่น

“ล้ำไปก้า มันตึงคึน้อ” (เกินไปหรือป่าว มันเริ่ดอะไรขนาดนี้)

คราวนี้ถ้าใครเวอร์ๆ เกินเบอร์ไป พูดออกไปเลย “อีคึ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น