บางทีก่อบ่ตั้งใจ่จะตอบจ้า แต่ว่าฮากำลังหัน
คำว่า “หัน” ไม่ได้หมายถึงการหันซ้าย หันขวาแต่อย่างใด หากแต่มีความหมายว่า “เห็น”
ยกตัวอย่างเช่น “ตั๋วหันหนังสือเฮียนเปิ้นก่อ ?” (เธอเห็นหนังสือเรียนของฉันไหม) เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น