คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า “อิด”

ถ้าเฮาอิดโถ๊ะ จงเตวเข้าป่า !!

“อิด” เป็นภาษาถิ่นเหนือ ที่มีความหมายว่า “เหนื่อย”
และยังมีสำสร้อยต่อท้าย ที่บ่งบอกอาการว่าเหนื่อยมาขนาดไหน

เช่น “อิดโถ๊ะ” – เหนื่อยแบบอ่อนแรง
“อิดใบอิดง่าว” – เหนื่อยแบบสุดๆ เป็นต้น

แต่ถ้าคนเหนือบอกว่า “ฮาขนอิฐหลายรอบ อิดใบอิดง่าวไอ้”
แปลว่า “เราขนอิฐหลายรอบ จนเหนื่อยแบบสุดๆไปเลย”

ร่วมแสดงความคิดเห็น