คำว่า “บ่ะหมีตังค์” อู้บ่ต้องดัง ขนคิงก็ลุกว้าบ !!!

บ่ะหมี, บ่อมี, บ่ะมี มีความหมายว่า “ไม่มี”


แม้ว่าจะการออกเสียงจะคล้ายกับ “บะหมี่” แต่ไม่ได้หมายถึงหมี่เหลืองแต่อย่างใดเน่อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น