คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า “ผะเลิ่ด”

ฝนต๋กถนนลื่น ระวังพระเลิศ โปรดใจ้ความระมัดระวังในการขับขี่ 

คำเมืองในวันนี้นั้น ขอเสนอคำว่า “พระเลิศ” (ผะเลิ่ด) ซึ่งความหมายนั้น ไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้าแต่อย่างใด

หากแต่หมายถึงอากัปกริยาการลื่นล้ม หรือ หกล้มหัวคะมำ โดยสถานการณ์เหล่านี้จะมีโอกาสเกิดได้มากขึ้น ตอนที่ล้อรถหรือรองเท้าไม่ค่อยมีดอกยาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น