บนดาดฟ้าสูง 10 กว่าเมตร ทำฟาร์มเมล่อนลอยฟ้าในเมืองเชียงใหม่ ปลูก 4 ครั้ง เก็บผล 3 เดือน รุ่นละ 600 ต้น ทำให้สร้างรายได้อย่างงามตลอดทั้งปี เสริมการปลูกสตรอว์เบอร์รีลอยฟ้าเพิ่ม เป็นเมล่อนและสตรอว์เบอร์รีปลอดสาร ใช้ปุยอินทรีย์และชีวภาพ ที่สำคัญอยู่บนดาดฟ้าสูงในตัวเมืองเชียงใหม่ พร้อมต่อยอด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ผู้สื่อข่าวพาไปชมฟาร์มเมล่อนลอยฟ้า DDfarm ของนายดี จันทรคลักษณ์ อดีตกำนัน ต.แม่เหียะ อยู่บ้านเลขที่ 118/3 บ้านดอนปิน หมู่ที่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใช้พื้นที่บนดาดฟ้าของอาคารบ้านเป็นฟาร์มเมล่อน ทำเป็นโรงเรือน เพื่อปกคลุมป้องกันแมลงและโรคต่างๆ เป็นแบบปิด ซึ่งผลผลิตเมล่อนรุ่นที่ 2 กำลังจะเก็บขายได้อีกในอีก 10 กว่าวัน มีขนาดผลโตน้ำหนักประมาณเกือบ 2 กก./ลูก มีจำนวน 200 ต้น เก็บผลิตได้ 200 ลูก ต้นละลูก มีลูกค้าสั่งจองไว้แล้วเกือบหมด ขายผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ขาย กก. ละ 98 บาท เป็นเมล่อนปลอดสารใช้ปุ๋ยชีวภาพและอินทรีย์
นายดี กล่าวว่า ปลูกเมล่อนบนดาดฟ้า ที่มีความสูง 10 กว่าเมตร จะเท่ากับปลายของต้นมะพร้าว ปลูกมากว่า 4 ปีเศษแล้ว ใน 1 ปี จะปลูกได้ 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 200 ต้น รวม 600 ต้น หรือ 600 ลูก ต่อ 1 ครั้งการปลูก ที่จะสลับกันออกมาทำให้ทุกเดือน จะมีผลผลิตขายให้กับลูกค้า ที่มาจากเฟซบุ๊ก บอกปากต่อปาก เพราะมีคุณภาพดีหวานกรอบ เนื้อหนา และปลอดสาร ราคาไม่แพง ถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า หากหักลบต้นทุนในแต่ละรุ่น กำไรครึ่งต่อครึ่ง แต่เมล่อนเป็นผลไม้ที่ดูแลยาก ต้องเอาใจใสดูแลมากทุกขั้นตอน ตอนนี้ที่ฟาร์มกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนที่สนใจ เพราะเป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่จำเป็นต้องมีที่ดินเป็นบริเวณกว้างขวาง เป็นฟาร์มลอยฟ้าที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่
อย่างไรก็ตาม ยังได้ปลูกสตรอว์เบอร์รีเพิ่ม ซึ่งเป็นผลไม้เมืองเหนือ ที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ขึ้นมา เป็นแบบปลอดสารเช่นกัน โดยนำดินที่ปลูกต้นเมล่อนกลับมาใช้ เตรียมพื้นที่โรงเรือนไว้เรียบร้อย และต้นพันธุ์ก็เพาะขยายได้ต่อเนื่อง เป็นสตรอว์เบอร์รีพันธุ์ 80 ที่ให้ผลผลิตโต หวาน กรอบหอมอร่อย เป็นที่นิยม สตรอว์เบอร์รีนี้ จะทำการปลูกให้มีผลผลิตตลอดทั้งปีเช่นกัน ก็ยังใช้การตลาดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นหลักชื่อ ดี จันทรคลักษณ์ และจากนี้ก็จะต่อยอดการปลูกพืชผักชนิดอื่นเพิ่มเติม
โดยจากนี้ จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้ และนักท่องเที่ยว สามารถซื้อผลผลิตที่ปลอดสารจริงๆ ได้รับประทานสามารถมาเด็ดกินสดๆ จากฟาร์มที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ หรือผู้สนใจติดต่อได้ที่หมายเลข 084-3725389 ได้ทุกวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น