ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเชียงใหม่ ระบุว่า เนื่องจากในช่วงต้นหนาวตั้งแต่ ต.ค. ไปจนถึงปลายๆ ก.พ.ของทุกปี จะเป็นช่วงที่หลายๆจังหวัดในภาคเหนือ มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาติ เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศช่วงฤดูหนาวในจังหวัดต่างๆ ไม่ว่า จ.เชียงใหม่,เชียงราย, แม่ฮ่อง สอน เพราะทัศนียภาพสวยงาม มีกิจกรรม งานเทศกาล ประเพณีต่างๆมากมาย ทั้งลอยกระทง,ปีใหม่ ปัญหาที่ตามมาคือ การเดินทางที่แออัดคับคั่ง มียานพาหนะเป็นจำนวนมาก ทำให้สถิติเกิดอุบัติเหตุสูง โดยเฉพาะสภาพ เส้นทางที่เปลี่ยนแปลงไป มีหลุมบ่อ ผิวถนนหลุดร่อน วัชพืชตามไหล่ทางบดบังทัศน วิสัย หากไม่มีการศึกษาเส้นทาง ไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำ ก็มักจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุฯ รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค-61 ถึง 12 ต.ค.61 มีอุบัติเหตุ 794,181 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 782,082 ราย และเสียชีวิต 12,099 คน เฉพาะวันนี้ ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 2,279 ครั้งทั่วประเทศ บาดเจ็บ 2,266 ราย เสียชีวิต 13 คน ปกติค่าเฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 30-40 รายด้วยกัน
ทั้งนี้เชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุสะสมในปีนี้ (1ม.ค-12 ต.ค.61 ) จำนวน 32,656 ครั้ง บาดเจ็บ 32,363 ราย ตาย 296 คน ติดอันดับ 6 ของประเทศที่เกิดอุบัติเหตุ( ทุกกรณี) สูงสุด 1 ใน 10 จังหวัด เป็นจังหวัดเดียวในภาคเหนือ อันดับ 1 คือ กทม.
ด้านกรมทางหลวง (งาน ปชส.) แจ้งว่า กรมฯมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด แขวงการทาง ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเดินทาง ทั้งแผนพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเส้นทางคม นาคม เชื่อมโยงทางหลวง เส้นทางหลัก ทางรอง และถนนใน หมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งปีงบ 62 เชียง ใหม่ได้รับจัดสรรในลำดับต้นๆของกลุ่มจังหวัด
นอกจากนั้น แขวงการทาง ,หมวดการทาง ต้องเร่งสำรวจสภาพผิวทาง หากเป็นหลุม บ่อ ต้องรีบแก้ไขตามศักยภาพที่จะดำเนินการ รวมถึงตามรายทาง ไหล่ทางที่มีวัชพืช ต้องจัดการตัดแต่ง ไม่ให้บดบังทัศนวิสัยสัญจรในเส้นทาง พร้อมประสานผู้นำชุมชน แจ้งจุดถนน ทางที่มีสภาพอาจก่ออันตราย
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่แขวงการทางในชียงใหม่ ยอมรับว่า การติดป้าย ตามไหล่ทาง ก็เป็นปัญหากีดขวางบดบังทัศนวิสัยในมุมเลี้ยว ทางสัญจร จุดกลับรถ มีการเก็บรื้อป้ายตลอด ส่วนผิวทางที่เป็นหลุม บ่อ ขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยแจ้งหมวดการทางในพื้นที่ หรืออาจประสาน อปท. บางเส้นทางที่กำลังก่อสร้างก็จะมีป้ายแนะนำ ควรปฏิบัติตาม เพื่อความปลอดภัย
และแขวงทางหลวงเชียงใหม่ 3 หมวดทางหลวงเวียงแหง ได้เร่งดำเนินการ จัดการจุดเสี่ยงในเขตรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เช่น ได้ทำการฉาบผิว ทล.1322ตอน แม่จา-รินหลวง กม. – 30-35 และ กม.114-115 เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง และตัดแต่งวัชพืช บดบังตามไหล่ทางในจุดทางสัญจรสู่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมด้วย ประการสำคัญกลุ่มท่องเที่ยวควรใช้เส้นทางหลัก หลีกเลี่ยงทางลำลอง ที่อาจสัญจรยากลำบาก เนื่องจากเป็นช่วงเพิ่งผ่านพ้นฤดูฝน อาจมีหลุมบ่อ ดินแยกตามรายทาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น