การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นายชัยพร ไพฑูรย์ ผอ.ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธาน จัดกิจกรรมลงนาเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข.43 ในโครงการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี น.ส.ฐานิตา ธนาไกรกิติ ผู้ประสานงานด้านส่งเสริมการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยประจำภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ณ แปลงนาสาธิตศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับเมล็ดข้าวที่นำมาปลูกคือ ข้าวพันธุ์ กข.43 ซึ่งมีจุดเด่นเป็นพันธุ์ข้าวเจ้า ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ประมาณ 95 วัน และมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพและผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งนี้ผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวในครั้งนี้ จะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับชุมชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ได้นำไปเพาะปลูกเพื่อเป็นการขยายผลต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น