คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงปลายปี 2561 โดยมีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561

โดยยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา บริเวณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง คนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อท่องเที่ยว (Visa On Arrival) ในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน จำนวน 21 ประเทศ เช่น อินเดีย จีน ไต้หวัน จากเดิมเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียม จำนวน 2,000 บาท มีผลยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561-31 มกราคม 2562 เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้กำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง และมีการบริหารจัดการที่ดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น