คุณบุญมี ภัทรทวีภูมิ คุณจารุชา จตุรสุวรรณ พร้อมคณะจาก จ.ชลบุรี เป็นประธานทอดถวายกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาปฎิบัติธรรม โดยมีพระธีรศักดิ์ อาทิจฺจวํโส ประธานสำนักสงฆ์ เป็นองค์ครอง/รับ มีศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีจำนวนมาก ณ สำนักสงฆ์สามหลัง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น