แจกอีกแล้ว รัฐจัดให้ “ซิมแก้จน” ทั้งโทรทั้งเน็ต จัดเต็มใช้ฟรีๆครึ่งปี

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา รมว.คลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าขณะนี้ทางกระทรวงการคลังกำลังจะเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา มาตรการแจกซิมโทรศัพท์มือถือให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้น้อยได้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี เพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งเข้าถึงข้อมูลให้แก่ประชาชน ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่จำเป็นให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและหลุดพ้นจากความยากจน เช่นเสริมสร้างข้อมูลการเพาะปลูก แนวโน้มราคาสินค้า เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถวางแผนเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ทั้งยังมีแนวโน้มช่วยเหลือ 2 รูปแบบ คือ กรณีที่ผู้มีรายได้น้อยมีซิมมือถือและมีอินเตอร์เน็ตใช้อยู่แล้วจะให้พิจารณาเพิ่มจำนวนอินเตอร์เน็ตฟรีให้เพียงพอต่อการใช้ ส่วนกรณีผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีซิมมือถือ ก็จะให้แจกซิมพร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้

“การแจกซิมเน็ตเพราะรัฐบาลมีความเชื่อว่า หากประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงจะช่วยให้มีความสามารถ และหายยากจนไว้ขึ้น แต่ไม่ได้หมายถึงว่าแจกให้ไปดูหนัง เล่นเกม ฟังเพลง”

ในส่วนของรายละเอียดการแจกซิมอินเตอร์เน็ตในตอนนี้ต้องรอทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายและจำนวนอินเตอร์เน็ตว่าจะเป็นเท่าไรถึงเพียงพอต่อการใช้งาน โดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกระทรวงการคลัง ที่เสนอให้ทาง กสทช. พิจารณา 6 เดือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น