เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2561 นายมานพ บุญยืนกุล ผู้ใหญ่บ้าน ม.18 บ้านป่าเกี๊ยะ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เผยกับผู้สื่อข่าวว่า ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.2561 – 10 ม.ค.2562 ทางหมู่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านป่าเกี๊ยะ จะจัดงานประเพณีปีใหม่ 2 ชนเผ่า คือเผ่าอาข่า และเผ่าลาหู่ ซึ่งเป็น 2 ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ในวันปีใหม่ ชาวอาข่าถือว่าประเพณีนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงวันปีใหม่หรือเปลี่ยนฤดูกาล ซึ่งเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

ประเพณีดังกล่าวจะมีจุดเด่นก็คือ การเล่นลูกข่าง พิธีปีใหม่อาข่าจะตรงกับเดือนธันวาคมหรือต้นเดือนมกราคมของทุกปี หรือถ้าเป็นเดือนอาข่าแล้วก็จะเป็นเดือนท้องลา (Tahl la) ประเพณีปีใหม่ของอาข่าเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์จากไร่นาหมดแล้ว หลังจากการตรากตรำทำงานมาหนัก 1 ปีเต็ม เป็นการฉลองผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาไว้ในบ้านเรียบร้อยแล้ว จะมีการเล่นลูกข่าง มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่ 4 วัน ซึ่งการประกอบพิธีใช้เครื่องเซ่นต่าง ๆ ได้แก่ ไก่ขนดำ จะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียก็ได้ ห้ามใช้ไก่ขนสีขาว เพราะอาข่าถือว่าไม่บริสุทธิ์ ข้าวเหนียวดำ (ข้าวปุก) ข้าวเหนียวที่ไม่ดำ อาข่าเรียกว่า (ห่อส้อ) น้ำชา เหล้าจากกระบอกไม้ไผ่ทำขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบพิธีอาข่า เรียกว่า จี้น่า จี้ จุ๊ 

ส่วนงานฉลองปีใหม่ชนเผ่าลาหู่ หรือที่เรียกประเพณีกินวอซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่บรรดาญาติมิตร ได้กลับมาร่วมงานกันที่บ้านอย่างพร้อมเพรียงเรียงหน้า ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลเมื่อทราบว่าทางหมู่บ้านตัวเองจะจัดงานดังกล่าวก็จะกลับมาร่วมกัน เทศกาลของลาหู่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง แตกต่างจากชนเผ่าอื่นๆ ซึ่งปีใหม่หรือการกินวอจะมีความสำคัญต่อชาวลาหู่อย่างยิ่ง เพราะเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าเสียเป็นส่วนมาก 

ระหว่างวันที่ 21ธ.ค.2561-1 ม.ค.2562 จะเป็นงานประเพณีปีใหม่ของชาวอาข่า ส่วนวันที่ 1 ม.ค.-10 ม.ค.2562 เป็นงานประเพณีปีใหม่ของชาวลาหู่ ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเทียวเชียงราย เข้ามาเที่ยวชมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนเผ่าที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านป่าเกี๊ยะ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงรายได้