มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชม การแสดง Christmas Concert : MESSIAH BY George Frederic Handel วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา19.30 น. ณ โบสถ์ Henry R. Luce Chapel มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ ได้มีการจัดการแสดง Christmas Concert ขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกๆ ปี ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ โดยแต่ละปีได้คัดเลือกบท เพลงที่มีความหมาย เกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาส และเป็นผลงานชิ้นเอกจากนักประพันธ์ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก นำเสนอผ่านคณะนักร้องประสานเสียง และวงดนตรีของวิทยา ลัยดุริยศิลป์ เพื่อให้ผู้ชมซึ่งเป็นบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประ เทศ ได้รับฟังบทเพลงแห่งความชื่นชมยินดี ในการมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์

ในปีนี้ได้คัดเลือกบทเพลง Messiah ผลงานของนักประพันธ์ชาวเยอรมัน George Frederic Handel ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ว่าเป็นเพลงร้องทางศาสนาที่ดีที่สุด 1 ใน 3 บทเพลงของโลก โดยทางวิทยาลัยได้ร่วมมือกับวงดุริยางค์ซิมโฟนีเชียงใหม่ (CPO) ในการบรรเลงวงออร์เคสตร้า นำโดย ผศ.ดร. ชัยพฤกษ์ เมฆรา: วาทยากร ประกอบคณะนักร้องประสานเสียง ซึ่งมีนักศึกษา, อาจารย์, ศิษย์เก่าของวิทยาลัยดุริยศิลป์ และม.พายัพ

นำโดย อ.อายุ นามเทพ และบุคคลภายนอก มาร่วมร้องเพลงด้วย ซึ่งบทเพลง Messiah นี้ ได้แสดงครั้งสุดท้ายที่ ม.พายัพ เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา การแสดงครั้งนี้ จึงเป็นงานที่ผู้ชมทุกคนต่างเฝ้ารอ ที่จะได้ร่วมแสดงและได้ฟังบทเพลงชุดนี้ จากวิทยาลัยดุริยศิลป์อีกครั้งหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น