วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ” หนึ่งพลัง ต้านทุจริต จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สนง.ป.ป.ช.)ประจำจังหวัดลำพูน

โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ จากนั้นได้นำผู้ร่วมงานร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติของประเทศไทย พร้อมทั้งร่วมชมวีดิทัศน์ความเป็นมาการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” , ภาพยนต์(หนังสั้น)แป๊ะเจี๊ยะ และภาพยนต์ฉลาดเกมส์โกง ส่วนบริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าโรงภาพยนต์ EGV. ชั้น 1 ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) รวมถึงภาคีเครือข่าย จัดแสดงผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นขององค์กร อีกด้วย

“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” ซึ่งองค์การสหประชาชาติ โดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า United Nations Development Program เป็นหน่วยงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การได้เสนอให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกขององค์การสหประชาชาติทั้งหมด 193 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ได้ร่วมกันตรวจสอบและยุติการคอร์รัปชั่น

นางสาววิศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการ สนง.ป.ป.ช. ประจำ จว.ลำพูนเปิดเผยว่า สถานการณ์คอรัปชันของประเทศไทยยังคงทวีความรุนแรง จากผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นประจำปี 2560 (Corruption Perceptions Index 2017) ประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น 2 คะแนนเป็น 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่งผลให้ลำดับเลื่อนขั้นมาอยู่ที่ 96 ใน 180 ประเทศจากอัน ดับที่ 101 ในปี 2559 จาก 176 ประเทศ และเป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นในระดับสากลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต (United Nation Convention against Corruption : UNCAC) ได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” (Internation Anti-Corruption Day)

ในปี 2561 นี้ สนง.ป.ป.ช.ประจำ จว.ลำพูน จึงได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำพูนจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “หนึ่งพลังต้านทุจริต” จากนั้น รับชมการถ่ายทอดสัญญาณทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT การแถลงสารจากผู้แทนองค์การสหประชาชาติประธานกรรมการ ป.ป.ช.(พ.ต.อ. วัชรพล ประสานราชกิจ)แถลงการณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริตและ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 (ITA Awards) และเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตด้วย

การจัดงาน “หนึ่งพลัง ต้านทุจริต” ครั้งนี้ มีกิจกรรมน่าสนใจประกอบด้วยการฉายภาพยนตร์ “ฉลาดเกมส์โกง” ชมหนังสั้น – คลิปรณรงค์คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริตการเปิดบูธนิทรรศการต้านโกงโดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลำพูนเช่นหน่วย Fix it จากน้องๆ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน พบกับเกมสนุก ลุ้นรับของที่ระลึกมากมายหายรายการ

ได้ความสนใจนักเรียน-นักศึกษา , ประชาชนทั่วไปรวมทั้งจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนรวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงที่มาร่วมกันแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันเป็นจำนวนมาก เพื่อให้อันดับคะแนน ภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยสูงขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานทุกคนต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีขาวมาร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลอย่างพร้อมเพรียงกันอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น