การแข่งขันรถล้อเลื่อนไม้ หรือฟอร์มูล่าม้ง รายการเจอร์ไฮ ฟอร์มูล่าม้ง 2018 ครั้งที่ 2  สนามแข่งขันม่อนแจ่ม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 จาก 13 ชุมชนมีผู้ลงการแข่งจำนวน 22 คน เพื่อค้นหาแชมป์ฟอร์มูล่าม้ง 2018 จากการแข่งขันขับเคี่ยวกันแบบไม่มีใครยอมใคร เรียกเสียงเชียร์จากขอบสนามแข่งกันอย่างสนุกสนานตลอดการแข่งขัน จนได้แชมป์จอมลาลีจ่าพนมหรือคุณจาง จากบ้านแม่ขิ 

ผลการแข่งขัน การแข่งขันแข่งขันรถล้อเลื่อนไม้ รายการเจอร์ไฮ ฟอร์มูล่าม้ง 2018 ครั้งที่ 2 
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายจาง แซ่ลี หมายเลข No.26 จาก บ้านแม่ขิ คะแนนรวม 28.85 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายนพกร พงศ์ไพรพัฒนา หมายเลข No.2 จาก บ้านดอยปุย คะแนนรวม 29.58
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 นายวิชัย เตชะเลิศนานา หมายเลข No.23จาก บ้านหนองหอยเก่า คะแนนรวม 3.77
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 นายสมชาย เลาเสอ หมายเลข No.9 บ้านห้วยเสี้ยว คะแนนรวม 29.24
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 นายเดชา เตชะเลิศนานา หมายเลขNo.25 บ้านหนองหอยเก่า คะแนนรวม 1.08
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 6 นายวินัย แซ่ซ้ง หมายเลข No.11 บ้านแม่สาใหม่ คะแนนรวม 31.86

ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จาก CP, BKP, AA, เชสเตอร์, 5 ดาว, Jab, ซอฟเฟล, เมจิ ตลอดทั้ง 2 วัน มียอดจำหน่ายรายได้ดังนี้
บ้านหนองหอยเก่า ขายสินค้าได้ จำนวนเงิน 18,855 บาท
ชมรมล้อเลื่อนไม้ ขายสินค้าได้ จำนวนเงิน 13,044 บาท
บ้านแม่สาน้อย ขายสินค้าได้ จำนวนเงิน 14,850 บาท
บ้านแม่สาใหม่ ขายสินค้าได้ จำนวนเงิน 9,093 บาท
บ้านผานกกก ขายสินค้าได้ จำนวนเงิน 17,200 บาท
บ้านบวกจั่น ขายสินค้าได้ จำนวนเงิน 19,530 บาท
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ขายสินค้าได้ จำนวนเงิน 11,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,272 บาท และยังมีสินค้าให้ไปจำหน่ายต่อไปอีก 30,000 บาท รายได้ทั้งหมดมอบให้กับ 13 ชุมชน ที่นำรายได้ไปพัฒนาชุมชนต่อไป ณ สนามม่อนแจ่ม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น