เวียงกุมกามเละแน่!! ถ้าแค่แผนอุทยานนครยังตีรวน

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนแม่บทอุทยานนคร เวียงกุมกาม ซึ่งมีความล่าช้า สืบเนื่องจากความขาดจริงจัง จริงใจในความร่วมมือ เพราะบางส่วนที่เข้ามาหวังบริหารจัดการงบประมาณ โดยไม่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนในงานอนุรักษ์ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจด้านโบราณคดีด้วย

ด้านนักวิชาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ล้านนาศึกษา ให้ความคิดเห็นว่า เวียงกุมกาม ต้องอาศัยประชาคม เข้ามามีส่วนร่วม ไม่เช่นนั้นจะเป็นการละลายงบ ฟื้นฟู ดูแล ด้วยพื้นที่มีขนาดกว้างใหญ่ การจัดการต้องใช้งบสูง และการกำหนดขอบเขตพื้นที่สงวนรักษา กับความร่วมสมัยของบ้านเมืองต้องไปด้วยกันได้ ที่ผ่านมาใช้งบจัดอีเว๊นท์มากมายหลายร้อยล้านบาท
ตั้งแต่มีการค้นพบร่องรอยนครโบราณใต้พิภาพ เวียงกุมกาม เมื่อพศ.2527 เขตโบราณสถานที่ขุดแต่งและรอการบูรณะ มีแผนกำหนดไว้เป็นระยะๆ จากสภาพที่ปรากฎในปัจจุบัน วัดอีก้าง มีหมู่บ้านจัดสรรอยู่เบื้องหน้าแค่รั้วกั้น บรรดาวัดต่างๆ ทั้งปู่เปี้ย,พระธาตุขาว,หัวหนอง,พระเจ้าองค์ดำ, แม้กระทั่งวัดเจดีย์เหลี่ยม ก็มีโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ประจานความล้มเหลวในแง่การปกป้องเมืองเก่า

จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่อาศัยในย่านเวียงกุมกาม ยอมรับว่า อยากเห็นความเป็นอุทยานนครประวัติศาสตร์ ตามแผนที่มีการป่าวประกาศไว้ แต่ดูจากสภาพการณ์ในวันนี้ เศษซากสิ่งปลูกสร้างจากแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่มีการเหลียวแล ผุผังไปตามกาลเวลา หากจะสงวนรักษาพื้นที่ ให้ยิ่งใหญ่ เพื่อดึงดูดทัวร์ต้องกำหนดชัดเจนกว่านี้ ขืนปล่อยไปนานๆรับรอง เศษซาก อิฐ เก่าๆ จะกลายเป็นเพียงสวนหย่อม ประดับชุมชน บ้านจัดสรร ไร้ค่า ไม่มีใครมาเที่ยวแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น