นอภ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวชมแม่น้ำสาละวิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ อ.แม่สะเรียง ที่มีชื่อเสียงมานาน

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วไทย มาสัมผัสความงดงามของแม่น้ำสาละวิน และบรรยากาศที่อบอุ่นไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง น้ำในแม่น้ำสาละวินได้ลดระดับลง ทำให้การเดินเรือสะดวก มองเห็นเกาะแก่งสวยงามตลอดเส้นทางไปบ้านทางตาฝั่ง หมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยงโบราณ ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างเหนียวแน่น

“สาละวิน” เป็นชื่อที่ชาวอังกฤษเรียก ซึ่งเพี้ยนมาจากเสียงเรียกของชาวเมียนมาว่า”ตาลวิน” แม่น้ำสาละวิน มีต้นกำเนิดจากการละลายของหิมะ บริเวณที่ราบสูงธิเบตเหนือเทือกเขาหิมา ลัย อุณหภูมิของน้ำในแม่น้ำสาละวิน จึงมีความเย็นตลอดทั้งปี และเย็นกว่าแม่น้ำสายอื่นๆในประเทศไทย แม่น้ำสาละวินไหลผ่านประเทศจีน และผ่านประเทศเมียนมา ก่อนที่จะกลายเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา

ช่วงแม่น้ำสาละวิน ที่กั้นพรมแดนที่ อ.แม่สะเรียง นั้นอยู่ตรงข้ามกับรัฐกะเหรี่ยงของประเทศเมียนมา เป็นระยะทางยาวประมาณ 101 กม. และกว้างโดยเฉลี่ยประมาณ 1 กม. ซึ่งมีแก่งหินและโขดหินน้อยใหญ่ตลอดทั้งสาย ประกอบกับฉากหลังเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน และสีเขียวของป่าฝนเขตร้อน ที่มีความสมบูรณ์เขียวขจีตลอดทั้งปี ทำให้เกิดความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

แต่ในฤดูฝนแม่น้ำสาละวิน จะกลายเป็นแม่น้ำที่กราดเกรี้ยวดุดัน คลื่นน้ำขาวฟูฟ่อง ปะทะแก่งหินที่ใหญ่โตและแหลมคม เสียงดังเซ็งแซ่ อื้ออึง ลุ่มน้ำสาละวิน นับได้ว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่ง บนโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แม่น้ำสาละวินไหลผ่านแผ่นดินของชนเผ่าต่างๆมากมาย จนกล่าวได้ว่าเป็นลุ่มน้ำที่มีกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองอาศัยดำรงชีวิต มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ต่ำกว่า 11 ชนเผ่า

เช่น ไต(ไทใหญ่) , ละว้าหรือลัวะ , ยะไข่ , กะเหรี่ยงหรือปะกาเกอญอ , อาข่า , ม้ง , ปะโอ , ปะหล่อง , ลีซู ฯลฯ ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ ล้วนมีถิ่นกำเนิด และอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเล็กๆกลางหุบเขาและที่ราบเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน แม่น้ำสาละวิน นับเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดเป็นอันดับที่ 26 ของโลก ความยาวประมาณ 2,800 กม. และแม่น้ำสาละวินมีความยาวเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากแม่น้ำโขง

จุดชมวิวแม่น้ำสาละวิน แห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน ณ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ห่างจากที่ว่าการ อ.แม่สะเรียง ระยะทางประมาณ 48 กม. การคมนาคมสะดวกสบายผ่านป่าดิบชื้น มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งเป็นป่าฝนเขตร้อนที่มีสีเขียวตลอดทั้งปี ตลอดเส้นทาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น