ตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์ มีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีจัดทํารูปภาพและข้อความเท็จ มาเผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์ ต่างๆ ทําให้ประชาชนเข้าใจผิด ว่ามีอุณหภูมิลดลงอย่างฮวบฮาบ กรมอุตุนิยมวิทยาขอชี้แจงว่า ในระยะที่ผ่านมาบริเวณ ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อน ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น อากาศมีความชื้น และมีหมอกหนาบางพื้นที่

แต่ในช่วงวันที่ 7-10 ธ.ค.62 มีบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรง ระลอกใหม่จากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณดังกล่าว มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรงใน ระยะแรก และอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง ภาค ตะวันออก รวมทั้ง กทม.และปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลง ซึ่งอยู่ในช่วงอากาศเย็น และอุณหภูมิไม่ได้ลดลงอย่างฮวบฮาบ และรวดเร็วอย่างที่เป็นข่าวลือ

กรมอุตุนิยมวิทยาขอชี้แจงว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูล และติดตามสภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง หากในกรณี ที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการประกาศและแจ้งข่าวให้ประชาชนทราบ ล่วงหน้า ซึ่งจะมีรายละเอียด วันและเวลาที่เกิดขึ้นแน่นอน ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร จากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อความ ที่มาจากแหล่งที่ไม่มีข้อมูลอ้างอิงและขาดความน่าเชื่อถือ ท่านสามารถ ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. สายด่วน 1182 และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2399 4012-3 ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/
  3. Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา
  4. YouTube ช่อง ThaiWeatherForecast

ร่วมแสดงความคิดเห็น