“พญาสิงหนาทราชา” อนุสาวรีย์บุคคลสำคัญของเมืองแม่ฮ่องสอน

สักการะอนุสาวรีย์ “พญาสิงหนาทราชา” เจ้าเมืององค์แรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปัจจุบันบริเวณอนุสาวรีย์แห่งนี้ได้รับการประดับตกแต่งสวนอย่างสวยงามเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนลูกหลานชาวแม่ฮ่องสอนเข้ามากราบสักการะ เพื่อระลึกถึงบุญคุณของบุคคลสำคัญท่านนี้ นอกจากนี้ บริเวณที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชายังเป็นจุดที่คุณสามารถมองเห็นพระธาตุดอยกองมูได้อย่างถนัดตาอีกด้วย

“ประวัติย่อของพญาสิงหนาทราชา”
พญาสิงหนาทราชาเดิมชื่อ “ชานกะเล” มี เชื้อสายเป็นคน ไตหรือไทยใหญ่ เกิดเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2369 ที่บ้านเมืองจาม รัฐ ฉาน ในประเทศสหภาพพม่าต่อมาเกิดเหตุการณ์ไม่ สงบในรัฐฉานจึงได้อพยพเข้ามาอยู่ใน หมู่บ้านปางหมู กับพะก่าหม่องนายบ้านปาง หมู เมื่อ พ.ศ. 2399 “ชานกะเล” เป็นคนขยัน กล้าหาญ ฉลาด อดทน และซื่อสัตย์ ได้ช่วยพะก่าหม่องทำงานเป็นอย่างดีเป็นที่ รักใคร่เอ็นดูเหมือนบุตรของตนเอง จึงยกบุตร สาวชื่อ “นางใส” ให้เป็นภรรยา ต่อมา อีกชานกะเลได้อพยพครอบครัวไปอยู่ที่ “บ้านกุ๋นยวม” (อำเภอขุนยวมในปัจจุบัน) ชาวบ้านเห็นเป็น คนดีมีความสามารถและมีลักษณะเป็นผู้นำ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นนายบ้านกุ๋นยวมและได้รับสถาปานาเป็นเจ้าเมืองกุ๋นยวม เป็นคนแรก เมื่อนางใสภรรยาเสียชีวิตก็ได้ “นางเมียะ” บุตรสาวเจ้าฟ้าโกหล่าน แห่งเมืองหมอกใหม่ รัฐฉานมาเป็นภรรยาแทน

ต่อมา…..ชานกะเล ปกครองเมืองกุ๋นยวม เป็นเวลา 8 ปี ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองมาเรื่อยเป็นลำดับ ได้ทำการค้า ขายไม้สักกับบริษัทฝรั่งในประเทศพม่า ส่งรายได้ไปถวายเจ้าเมืองเชียงใหม่ตลอดมา และถูกเรียกตัวให้ไปอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ จนถึงปี พ .ศ. 2417 พระเจ้าอินทรวิชานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ได้ยกบ้านแม่ฮ่องสอนขึ้นเป็นเมืองแม่ฮ่องสอน และ ได้ตั้งให้ชานกะเลขึ้นเป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน มีบรรดาศักดิ์เป็นพญาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนเป็น คนแรก และอีกไม่นานต่อมาพญาสิงหนาทได้ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2427 อายุ 58 ปี ผู้ปกครองเมืองแม่ฮ่องสอนคนต่อมาคือ แม่เจ้านางเมี๊ยะ ภรรยาของพญาสิงหนาทราชา พญาพิทักษ์สยามเขต และพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๐ จึงเลิกตำแหน่งพ่อเมือง

ปัจจุบัน ’’จังหวัดแม่ฮ่องสอน’’ เป็นเมืองที่สงบสุขปราศจากความวุ่นวายและเป็นอีกหนึ่งจังหวัดยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจที่จะไปท่องเที่ยวศึกษาดูวัฒนธรรมความเป็นอยู่หรือเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่บริเวณภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากให้ความสนใจเดินทางไปเที่ยวที่เมืองแห่งนี้

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.thainorthtour.com/place_detail.php?id=129

ร่วมแสดงความคิดเห็น