เคยไป “ดอยปุยหลวง” กันรึยัง ถ้ายังวันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” จะเล่าให้ฟัง


“ดอยปุยหลวง” อยู่ที่ไหน
ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หมู่บ้านห้วยฮี้ มีระดับความสูงบนยอดดอย 1,722 เมตร

การเดินขึ้นดอยปุย
เป็นดอยที่สูงที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องเดินเท้าขึ้นไป ระหว่างเดินทางควรระมัดระวังและเตรียมความพร้อมของร่างกายให้ดี เพราะต้องเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้น ระหว่างทางจะมีความชันของเส้นทางขึ้นไปดอยปุย

จุดเด่นของดอยปุย
ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินขึ้นมายังดอยปุยแห่งนี้ เพื่อรับลมชมวิวที่เป็นธรรมชาติ และพบกับทะเลหมอกที่ไกลสุดลูกตา มีความเงียบสงบบวกกับสภาพอากาศที่บริสุทธิ์เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมากคะ

ประวัติ “บ้านห้วยฮี้”
เป็นหมู่บ้านชาวเขาเล็กๆ ที่ห่างออกจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปราวๆ 40 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้า และไม่มีสัญญาณมือถือ

ทำไมถึงชื่อ “ห้วยอี้”
“ห้วยฮี้” เป็นภาษาไทยใหญ่ ส่วนชาวปกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง) จะเรียกว่า “กลอคี” ซึ่งเป็นชื่อของไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่มีลำปล้องยาวคล้ายไผ่ข้าวหลาม มีเนื้อไม้บาง ไผ่ชนิดนี้ “คนเมือง” เรียกว่า “ไม้เฮี้ย” เป็นไม้ใช้สานทำฝาบ้านได้ดีและสวย ช่วงที่ไม้ยังอ่อนอายุประมาณ 1 ปี ก็สามารถใช้ทำตอกได้ดีมาก

กฎ กติกา และระเบียบต่างๆ ของนักท่องเที่ยว

 1. มาทุกครั้งต้องมาผ่านกรรมการกลุ่มเพื่อ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณีของชาวปกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง)
 2. ห้ามนำระเบิดหรือสิ่งเสพติดต่างๆเข้ามาในชุมชน
 3. ห้ามมีเรื่องชู้สาวกับหญิงในชุมชน
 4. ถ้าเดินป่า เข้าป่า ต้องมีผู้นำทางและกลุ่มทุกครั้ง
 5. ห้ามเก็บหรือนำทรัพยากรธรรมชาติออกจากป่าในพื้นที่นั้นๆ
 6. ห้ามทิ้งขยะและสิ่งของในพื้นที่
 7. ต้องเป็นบุคคลที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์
 8. ต้องเชื่อฟังผู้นำทางทุกครั้งในการเดินทาง
 9. ต้องร่วมมือรักษาอนุรักษ์ วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
 10. ต้องเสียค่าบริการตามที่กลุ่มกำหนดไว้
 11. ต้องฟังคำแนะนำและปฏิบัติตามผู้นำทางที่เป็นจุดอันตรายและเสี่ยงอันตราย
 12. ห้ามก่อปัญหาให้แก่ชุมชนและผู้นำทาง
 13. ห้ามดื่มของมึนเมาในชุมชน (ยกเว้นยาสูบและบุหรี่)
 14. ผู้นำนักท่องเที่ยวมาจะไม่เก็บค่าบริการที่กำหนดไว้ แล้วแต่จิตศรัทราที่จะบริจาค

บริการที่พัก
บ้านพักโฮมสเตย์ (คน/คืน) 100 บาท/คน/คืน สิ่งอำนวยความสะดวกที่มี เช่น เครื่องนอน,ที่นอน, หมอน, มุ้ง, ผ้าห่ม, ไฟฟ้า(โซล่าเซล), เทียน, กระดาษทิชชู, น้ำดื่ม ค่าอาหาร/คน/มื้อ 70 บาท/คน/มื้อ อาหาร 3 อย่าง, ข้าว, น้ำดื่ม, ชา, กาแฟ, ผลไม้ตามฤดูกาล (อาหารท้องถิ่น และรายการอาหารเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล)

การเดินทาง
จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 108 ขุนยวม ระยะทาง 5 กิโลเมตร ถึงบ้านแม่สะกึด เลี้ยวซ้ายลัดเลาะไปตามถนน รพช. หัวน้ำแม่สะกึด-ห้วยตอง ถึงชุมชนบ้านห้วยฮี้รวมระยะทาง 36 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

ขอบคุณภาพจาก: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 17
เรียบเรียงโดย : “เชียงใหม่นิวส์”

ร่วมแสดงความคิดเห็น