วันนี้ (16 ม.ค. 62) เวลา 16.00 น. ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมฝึกปฏิบัติจัดแถวตามระเบียบวินัยสร้างความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลางได้กำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกคน จะได้ร่วมกันออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ กายสุขภาพใจที่ดี อันจะนำไปสู่ความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการได้เป็นอย่างดี โดยมีนายสุจิตร มณีรัตน์ ผู้ช่วยนักสันทนาการ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นผู้นำออกกำลังกายในครั้งนี้


ร่วมแสดงความคิดเห็น