อุณหภูมิของ จ.แม่ฮ่องสอน เริ่มลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดต่ำสุดในภาคเหนือ และหมอกที่หนาทึบ เริ่มส่งผลกระทบต่อการบิน ทำให้เครื่องบินต้องดีเลย์บ่อยครั้ง


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นายสุนทร กันทะมาลา นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในเช้าวันนี้ อุณหภูมิต่ำสุดในตัวเมืองแม่ฮ่อสอน วัดได้ 14.2 องศา ส่วนที่แหล่งท่องเที่ยวปางอุ๋ง วัดได้ 8.0 องศา และถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดของภาคเหลือ ซึ่งอุณหภูมิได้ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ สาเหตุมาจากความกดอากาศ สูงระดับปานกลาง จากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ และภาคเหนือของไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2562 อุณหภูมิจะลดต่ำลง 2-4 องศา จึงขอเตือนให้ประชาชนสวมเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากอากาศหนาว โดยเฉพาะเรื่องหมอก ได้ส่งผลกระทบต่อการบินพาณิชย์บ้างแล้ว โดยเครื่องบินโดยสาร ที่เดินทางจาก จ.เชียงใหม่ มายังท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน มีหลายเที่ยวบินต้องดีเลย์/เลื่อนเวลาบินออกไป ประมาณ 30 นาที หลังจากประสบปัญหาหมอกปกคลุมรันเวย์ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น