เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 17 มกราคม 2562 ที่บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นอภ.บ้านหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประ เมินการคัดเลือก กำนัน-ผญบ. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด โดยมีนายชัยวัฒน์ อุดคำอ้าย ผญบ.พี้เหนือ หมู่ที่ 4 ต.บ้านพี้ เป็นผู้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลงานของตนเองในด้านต่างๆ ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ผญบ.จนถึงปัจจุบัน

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนัน-ผญบ.อ.บ้านหลวง และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน บ้านพี้เหนือ มาให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้อย่างคับคั่ง พร้อมร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือก กำนัน-ผญบ.ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น