สัตว์แพทย์ รพ.ช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เร่งช่วยชีวิตช้างป่วย ไม่สามารถอ้าปากและเคี้ยวอาหารได้ ประสานภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาตรวจและวินิจฉัยให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะให้ช้างเชือกนี้มีชีวิตอยู่รอดต่อไป

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 น.สพ.ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช ผู้จัดการส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง-กระบี่ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ อ.อ.ป. อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลช้าง ได้รับตัวช้างพังรุ่งนภา อายุ 56 ปี ซึ่งเป็นช้างมาจาก จ.ราชบุรี เข้ามารักษาอาการป่วยเนื่องจากไม่สามารถอ้าปาก เคี้ยวอาหาร ดื่มน้ำ และทานอาหารเองได้ ในเบื้องต้นได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสนฯ แต่เนื่องจากอาการหนักมากขึ้นจึงถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ จ.ลำปาง

ทั้งนี้ ได้มีการระดมทีมสัตว์แพทย์จากหลากหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ สัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัตวแพทย์มหาลัยเกษตรศาสตร์ และอีกหลายแห่งที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบวินิจฉัยอาการ และเริ่มให้การรักษา โดยเริ่มรักษาที่โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ช้างไม่สามารถอ้าปากได้เคี้ยวอาหารได้ จึงคาดการณ์ในเบื้องต้นว่าสาเหตุมาจากการปวดฟัน เนื่องจากฟันของช้างไม่สบกัน แต่เมื่อรักษาไปแล้วพบว่าอาการยังไม่ดีขึ้น และทางสัตวแพทย์ก็วินิจฉัยพบอีกว่ากรามของช้างผิดปกติ จึงได้รักษาโดยการฉีดยาปฏิชีวนะ ให้สารน้ำทางเส้นเลือด วันละไม่ต่ำกว่า 40-50 ลิตร ให้สารอาหาร

รวมทั้งปั่นอาการเช่นกล้วย สับปะรด หญ้า เสริมวิตามิน ให้ละเอียดแล้วผสมน้ำสอดผ่านทางสายยางเข้าไปยังกระเพาะอาหาร ครั้งละ 30-40 กิโลกรัม วันละ 3 ครั้ง รวมทั้งให้กลูโคส ทางทวารหนัก เพื่อให้ร่างกายช้างได้รับสารอาหารที่เพียงพอ โดยจากการรักษาผ่านมาแล้ว 1 เดือน พบว่าช้างมีอาการที่ทรงตัว แต่ยังไม่สามารถอ้าปากไดในขณะนี้ ยังถือว่าอาการน่าเป็นห่วง ยังคงต้องตรวจสอบและวินิจฉัยกันต่อไปว่าสาเหตุมาจากอะไร ซึ่งการป่วยลักษณะนี้ เกิดขึ้นไม่บ่อยมากนัก หรือว่าแทบจะไม่เคยเกิดขึ้น แต่เมื่อช้างป่วยแล้วก็จะเร่งตรวจหาสาเหตุเพื่อที่จะรักษาช้างให้มีชีวิตยืนยาวต่อไป

น.สพ.ศรัณย์ ได้ฝากย้ำเตือนไปยังแหล่งเลี้ยงช้าง ปางช้าง ควาญช้าง ทุกแห่งให้สังเกตพฤติกรรมช้างของตนเอง หากพบว่าช้างมีอาการผิดปกติรีบแจ้งสัตว์แพทย์ในพื้นที่ เพื่อที่จะได้เข้าไปตรวจรักษาอาการได้อย่างทันท่วงที เพราะโรคที่ช้างเจ็บป่วยหากรักษาไม่ทันจะทำให้ช้างล้มได้ทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น