เทศบาลเมืองน่าน จัดกิจกรรม “หนาวนี้…กระซิบรักที่น่าน แลรักนิรันดร์กาล” ปีที่ 8/2562
ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน โดยมี วรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมพิธีเปิดงาน การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

ตามที่ เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับมูลนิธิฮักเมืองน่าน ททท.สำนักงานน่าน อพท.น่าน เครือข่ายโอท็อปน่าน องค์กรภาคีด้านการท่องเที่ยว และภาคเอกชน ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงานของคนน่าน เผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า น่าน เป็นจังหวัดภาคเหนือตนบนที่ยังคงมีกลิ่นไอของวัฒนธรรมท้องถิ่นและความมีไมตรีจิตต้อนรับแขกผู้มาเยือน มีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน ความงามโดดเด่นด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมที่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะภาพจิตกรรม ฝาผนังเก่าแก่ ภาพปู่ม่าน-ย่าม่าน กระซิบรัก เป็นภาพวาดหนึ่งในจิตกรรมฝาผนังภายในวัดภูมินทร์ ผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทยลื้อ วาดขึ้นช่วงปี พ.ศ.2410 – 2417 จนกลายเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นและมีชื่อเสียงของเมืองน่าน เรื่องชาดกพุทธประวัติตามพงศาวดารเมืองน่าน ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้กำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนาเมืองด้วยพันธกิจเพื่อมุ่งสู่“น่าน…นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต”

นอกจากนี้ ภายในบริเวณข่วงน้อย มีเวทีการแสดงวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าผักปลอดสารผิด การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน และมีเครือข่ายชาวนาจังหวัดน่านนำข้าวมาจำหน่าย พิธีกรรมสุ่ชวัญข้าว การฟาดข้าวแบบโบราณและผลผลิตข้าวที่กลุ่มชาวนาผลิตได้ทดลองมาให้ชิมและจำหน่ายกลุ่มโอท็อป และการจำหน่ายอาหาร สินค้าของฝากของที่ระลึกถนนคนเดิน “กาดข่วงเมืองน่าน” ส่วนกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เริ่มในเวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีสืบชะตา ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และบูชาเทียนเสริมสิริมงคลตามประเพณีน่านโบราณ กิจกรรมลอดซุ้มพญานาคคู่ขวัญ ณ วัดภูมินทร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น