กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน (ไทย-เมียนมา)ข้าราชการ ประชาชน 1,500 คน เดินวิ่งป้องกันไฟป่าแจกถุงผ้ารณรงค์ลดโลกร้อน ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินวิ่งและมอบถุงผ้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและลดโลกร้อน ซึ่งจัดขึ้น กิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลพับไฟป่า ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน (ไทย-เมียนมา ) ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม

กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรม เดินวิ่ง รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2 แผ่นดิน โดยมีนักวิ่ง ประกอบด้วยข้าราชการ ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,500 คน ออกวิ่ง ณ จุดปล่อยตัวหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไปตามถนนขุนลุมประพาส ผ่านหน้าตลาดสด ไปสนามบิน ผ่านหน้าศาลากลางจังหวัด ผ่านซุ้มประตู เข้าเส้นชัยที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 6 กิโลเมตร ผู้ที่เข้าถึงเส้นชัยก่อน จำนวน 1,000 คน จะได้รับเหรียญ

ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมลดโลกร้อน โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้าราชการ ประชาชน จำนวน 500 คน ได้ร่วมกันเดินถือป้ายรณรงค์จากหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไปตามถนนขุนลุมประพาส เข้าสู่ถนนสิ่งหนาทบำรุง ไปยังตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกับนำถุงผ้าไปแจกจ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนที่จำหน่ายสินค้าและเดินซื้อสินค้าในตลาดสด ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าแทน เพื่อลดโลกร้อน

และกิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ( ไทย-เมียนมา ) ณ บริเวณฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนปางโยน บ้านรวมไทย หมู่ 5 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไทยและประชาชนชาวเมียนมาที่อยู่ตามแนวชานแดนร่วมกันป้องกันไฟป่า ลดปัญหาหมอกควันในช่วงหน้าแล้ง

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ จัดกิจรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลพับไฟป่า ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน (ไทย-เมียนมา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศและทุกแผ่นดิน (ไทย-เมียนมา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและสร้างความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควันให้เป็นไปอย่างบูรณราการ เพื่อทักษะของประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศในการปฏิบัติการควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก การจุดไปเผาป่า หันมาร่วมมือกับภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและสร้างความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควันให้เป็นไปอย่างบูรณราการ เพื่อทักษะของประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศในการปฏิบัติการควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก การจุดไปเผาป่า หันมาร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น