ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน และจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ โดยมีนายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมBig Cleaning Day ได้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานกองช่าง (กอเปา) พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น (สูงเม่น) ทั้งนี้เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและสภาพแวดล้อมที่สะอาดสดใส สวยงาม น่าอยู่

ร่วมแสดงความคิดเห็น