เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2562 นายสมมิตร ไตรรักษ์ตระกูล ผู้แทนสำนักงบประมาณ และ จนท.จากกรมการปกครอง ได้เดินทางมาทำการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของอำเภอเชียงแสน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ให้การต้อบรับ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย


ร่วมแสดงความคิดเห็น