เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายประจวบ อาจารพงษ์ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมฟื้นฟูวิถีชีวิตกระเหรี่ยง และการรณรงค์กองบุญข้าว จ. แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรม จ.แม่ ฮ่องสอน กล่าวรายงาน ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีว่าที่ พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี นอภ.แม่ลาน้อย กล่าวต้อนรับฯ


ทั้งนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร กระทรวงวัฒนธรรม ได้สนับสนุนให้ จ.แม่ฮ่องสอน โดย สำนักงานวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ จ.แม่ฮ่อง สอน โดยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย เครือข่ายกองบุญข้าว เขต 4 จ.แม่ฮ่องสอน ครูคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อบต.แม่โถ อบต.แม่ลาหลวง อบต.สันติคีรี อบต.แม่ลาน้อย อบต.ท่าผาปุ้ม และ ทต.แม่ลาน้อย จัดงานมหกรรมฟื้นฟูวิถีชีวิตกระเหรี่ยง และการรณรงค์ กองบุญข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 18–20 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬา อบต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย และวอลเล่ย์บอลหญิง การแสดงทางวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมชาวปกาเกอะญอ ได้แก่ ภาษาและวรรณกรรมปกาเกอะญอ ประเพณีกองบุญข้าว การทอผ้า การจักสาน เครื่องดนตรี บทเพลง บทลำนำ ความเชื่อและพิธีกรรม ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และการจำลองวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอ การแข่ง ขันตอบปัญหาภาษาปกาเกอะญอ กิจกรรมขบวนแห่งานรณรงค์กองบุญข้าว การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสืบสาน ฟื้นฟูวิถีชีวิตปกาเกอะญอ อย่างยั่งยืน และพิธีบูชาขอบคุณพระเจ้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น