สภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 โดยค่ายสภานักเรียนวชิรป่าซางอาสาพัฒนาท้องถิ่นปีที่ 2 จัดกิจกรรมฯ 2 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมออกหน่วยอาสาฯ

เพื่อขอรับบริจาคเงินสบทบทุนในการสร้างค่ายสภานักเรียน เงินบริจาคมอบเป็นทุนการศึกษา และซื้ออุปกรณ์กีฬา อีกทั้ง ขอรับบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้จากประชาชนผู้มีจิตอาสามอบให้น้อง ๆ ที่ขาดแคลน 2) กิจกรรมการทอดผ้าป่าขยะ สร้างฝาย นำเงินจากการขายขยะไปซื้อกระสอบทราย สร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน ซึ่งสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางได้รับความร่วมมือจาก เครือข่ายสภานักเรียน“กองกำลังรักษาความสงบสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน (กกล.รส.จว.ล.พ)” ที่ได้อำนวยความสะดวกร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชนบ้านห้วยฮ่อม ตามโครงการกิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะสร้างฝายชะลอน้ำ” ณ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น